منو

كاخ تچر تخت جمشيد

کاخ تچر
 
کاخ تَچَر یا تچرا از نخستین کاخ‌هایی است که به فرمانداری وشکبیر، بر روی صفه تخت جمشید و درجنوب ‌غربی آپادانا بنا شد.کاخ تچر به معنای خانه زمستانی وکاخ اختصاصی داریوش بوده و پس از او نیز شاهان دیگر از آن استفاده کرده اند.
قسمت اصلی کاخ توسط داریوش بزرگ، ایوان و پلکان سنگی جنوبی توسط خشایارشا و پلکان سنگی غربی توسط اردشیر دوم بنا شده‌است. سنگ‌های این کاخ به رنگ خاکستری و كاملاً صيقل داده شده‌اند به طوري كه تصوير آدمي در آن انعكاس مي‌يابد و به همین جهت آن را «آینه خانه» یا «تالارآینه» هم ناميده‌اند.
دیوارهای کاخ از خشت خام بودند. بدلیل اینکه درگاهها و قابهای پنجره ها از سنگ بودند فرسایش زمانه تاثیر زیادی بر آنها نگذاشته است و این کاخ از نظر اسکلت بندی یکی از سالم ترین کاخهای تخت جمشيد است.
کاخ تچر برروی سکویی بنا شده که از کف آپادانا و حیاط مجاورش بلندتر است. طرح آن به صورت مستطیلی است با محور طولی شمالی– جنوبی که مشتمل است بر یک تالار مرکزی ۱۲ ستونی با اتاق‌های کوچک جانبی، دو اتاق مربع شکل در شمال که هریک چهار ستون داشته‌اند و با اتاق‌های باریک و بلند جانبی محدود می‌شده‌اند و یک ایوان ۸ ستونی در جنوب که به دو اتاق جنبی ‌پیوسته است.
ستونهای کاخ از چوب بوده که هیچ اثری از آنها باقي نمانده است. کف اتاق ها به رنگ قرمز بوده است. این رنگ ویژه دوره کاخ سازی داریوش می باشد.
بر درگاه‌های تالار مرکزی نقش داریوش با خدمه اش دیده می شود. علاوه بر کتیبه های فراوان از زمان هخامنشیان چندین کتیبه ساسانی و اسلامی مختلف نیز در کاخ تچر دیده می شود.  
Tachara Palace
 
The Tachara Palace is one of the oldest Persepolis palaces , built by Darius I, south of the Apadāna. The Tachara Palace, meaning "winter palace" was exclusive palace of Darius and after her, the Tachara was to be used by other Achaemenid Kings.
Construction of the Tachara was initiated by Darius I but was not to be completed until after his death by his successor and son, Xerxes I. the western stone stairs was built by Artaxerxes. The Tachara palace was constructed of the gray stone who polished to a glossy brilliance. That's why it is called “ Mirror Hall”.
The block walls made of mud. The Tachara was constructed of  the high quality stone. It is the reason for it being the most intact of all ruins at Persepolis today.
The Tachara has a rectangular plan. It consisted of a main hall with twelve columns, two smaller columned rooms on the north (each room with  four columns), a columned portico on the south (with eight columns), and several chambers on either side.
The wooden columns of the palace have long since disappeared. The entire building was paved with red-surfaced flooring like that used in the Treasury, which was a characteristic feature of Darius’ constructions.
The doorways of the central hall are adorned with figure of Darius and his servants.
In addition to the numerous inscriptions of the Achaemenid, several different Sassanid and Islamic inscriptions Is seen in Tachara Palace.
 
 
 
 
  
 
   منبع: مرکز تحقیقات موسسه فرهنگ و تمدن پارس

طراحی شده توسط وب فارس