منو

مسجد مقدس جمکران

مسجد مقدّس جمکران
 
مسجد مقدّس جمکران در شش کیلومتری شهر قم، به طرف جاده کاشان، در نزدیکی روستای جمکران واقع شده است. اين مسجـد با قدمتی هزار ساله به فرمان امـام زمـانZ از سـال
 273 ق ساخته شده است و تاکنون بیش از 1160 سال از تأسیس این مسجد مقدّس می‌گذرد.
ساخت این مسجد بنا به نقل عالـم معاصر؛ محدث نـوری به فـردی با نام شیخ حسن بن مثله جمکرانی مربوط می‌شود، به گفته ايشان، حسن بن مثله در بیداری با امـام دوازدهم شیعیان، حضرت مهدی Z دیدار کرده و ايشان دستور ساخت مسجد را به وی داده است.
البته باید در نظر داشت که بر اساس نظر بیشتر علماي شيعه، ماجرای دستور ساخت مسجد مقدّس جمکران در بیداری اتفاق افتاده است و همچنین حسن بن مثله جمکرانی فرد عادی و معمولی نبوده است، بلکه در روایات از او به عنوان مردی صالح، باتقوا و شناخته شده یاد می‌شود، تنها نیمی از این ماجرا مربوط به حسن بن مثله است و مابقی آن توسط فرد دیگری با نام سید ابوالحسن مورد تصدیق واقع می‌شود.
بسیاری از شیعیان شب چهارشنبه از روزهای هفته و شب نیمه شعبان، همزمان با تولد حضرت مهدی Z به زیارت مسجد مقدّس جمکران می‌روند. مهمترین و اصلی‌ترین عمل در مسجد جمکران، نماز توسل به امام زمانZ است، نمازی که در آن علاوه بر جنبه عبـادی، با تکرار صد مرتبه‌آيه‌ی  «ایاک نعبد و ایاک نستعین» در هر رکعت باعث تقویت توحید عملي نيز می‌گردد.  
The Holy Mosque of Jamkaran
 
The Holy Mosque of Jamkaran is located six kilometers east from Qum in the village of Jamkaran. The mosque was built in the year 273 AH on the order of the Imam Madi (A.S), the Twelfth Imam of the Shia and now more than 1160 years  passed since the establishment of the Holy Mosque.According to Mohaddes Nouri, contemporary scholars, the mosque was built by Hassan Bin Maslah Jamkarani.
Hasan bin Muslah Jamkarani met Hadrat Hojjat ibn al-Hasan Imam Mahdi and he ordered the construction of the mosque.It should be noted that according to the majority of Shia scholars, the order of the construction of Holy Mosque of Jamkaran has occurred in awakening and Hasan bin Muslah Jamkarani was a virtuous and righteous man.On Tuesday evenings large crowds of thousands used to gather on Jamkaran in order to pray.
A special pray takes place in the Jamkaran Mosque. The manner of performing the pray in the mosque is such that the two rakah salat has to be made before.After doing this two rakah, in both the rakahs while reciting the Surah al-Hamd, the verse "Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'een " has to be repeated for one hundred times. It reinforces the Tawhid in men.
 
 

منبع: مرکز تحقیقات موسسه فرهنگ و تمدن پارس 
 

طراحی شده توسط وب فارس